Rychlá rezervace

Bezpečnostní a herní pravidla

Provozovatel Laser game herny: Laser game club Písek z.s., IČ: 02436469, Kontakt na správce: 776606631, Odpovědný vedoucí: Vojíková Jana
Pověřená osoba: denní služba na baru - obsluha

Vstup povolen pouze s vědomím správce či jím pověřené osoby (např. obsluhy). Nevstupujte do prostoru tkzv. zbrojírny, pokud uvnitř probíhá hra. Může dojít ke zranění od vycházejících hráčů. Dbejte prosím pokynů obsluhy.

Důležité informace:
Do herny hráč vstupuje svobodně a předem se obeznámil s herními i bezpečnostními pravidly, provozním řádem, poplatky i členstvím a jeho podmínkami, s kterým bez výhrad souhlasí. Tyto informace si přečetl na internetových stránkách www.laserarenapisek.cz, www.lasergameclub.cz či přímo v prostorách Laser arény na vývěskách. Pokud mu něco nebylo jasné, zeptal se obsluhy. Obsluha pro jistotu vždy všechny důležité informace i bezpečnost přede hrou nováčkům zopakuje. 
Hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí. Za případné úrazy, škody na oblečení či vnesených předmětech, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
Hráč se dle pravidel clubu stává členem Laser game clubu Písek. Informace o klubu, členství, podmínky, členské poplatky, stanovi aj. na www.lasergameclub.cz v sekci dokumenty.

Každý i drobný úraz je hráč povinnen nahlásit obsluze, aby mohlo dojít k ošetření a zápisu do knihy úrazů. V případě, že hráč úraz nenahlásí, není možné uplatnit dále vzniklou újmu. Club a jeho členi jsou pojištěni.

Hráč, který má či by mohl mít zdravotní problém, je předehrou povinnen konzultovat svůj zdravotní stav s odborníkem či obsluhou, zda je pro něj hra či nastavení hry vhodná. (hlavně u epilepsie, těhotenství, barvoslepost....aj.), při nenahlášení a neupozornění na zdravotní problém, nenese club žádnou zodpovědnost.
Pokud hráč objeví možné ryzikové místo v prostorách herny - arény, kde by ke zranění mohlo dojít, je povinnen nahlásit tuto skutečnost obsluze a to i během hry (vylezlí hřebík, uvolněná překážka, mokrá - kluzká podlaha...).  

Za děti zodpovídají rodiče či zákonní zástupci, kteří své děti dopředu dostatečně poučí o chování i bezpečnosti.

V případě dětských skupin odpovědnost přebírá doprovodná dospělá osoba (vedoucí, učitel, trenér, rodič ...)

Tma, šero v aréně:
Na zbrani je žluté tlačítko, které slouží k rozsvicování baterky, ta je umístěná v hlavni. Při hře je nutné si svítit. V aréně je šero a stěny jsou černé, světlo pomáhá k orientaci i bezpečnosti. Všichni nový hráči jsou přede hrou na tuto skutečnost ještě upozorňovány. 

Oděv: pohodlný nejlépe tmavý, boty pevné nejlépe sportovní.

Běhání: povoleno, ale tak, abyste se s nikým a ničím nesrazili!


Týmová spolupráce: povoleno.

Křik: povolen :-)

Lezení na překážky: přísně zakázáno, jde především o vaše bezpečí, překážky k tomu nejsou konstruovány!


Přemísťování a jiná manipulace s překážkami: přísně zakázáno, mohlo by dojít k úrazu či poničení překážek.

Fyzický kontakt, agresivita: přísně zakázáno, laser game je bezkontaktní, společenská a zábavná hra bez násilí!

Plazení či ležení na zemi: zakázáno, v aréně je tma a mohlo by dojít k úrazu!

Parakotouly či jiné akrobatické prvky: přísně zakázáno - vesta je z tvrdého materiálu, neohebná a může vám způsobit zranění.

Ostré předměty, oheň, voda: vstup s takovými předměty přísně zakázán (pozor i na ostré šperky, hodinky a jiné doplňky – doporučujeme nechat zamčené v šatní skříňce).

Dioptrické brýle: Hráči s brýlemi musí být v aréně více opatrní. Brýle při nárazu do stěny mohou způsobit zranění či se rozbít. Pokud nutně brýle při hře nepotřebujete, zanechte je u svých věcí. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy ani poničení.

Dospělí a děti ve hře: skupina která se skládá z osob různého věku, výšky i kondice (dospělí a děti) musí opět být více opatrná. Děti jsou velmi rychlí a méně v aréně vidět, neumí reagovat jako dospělí. Dospělí musí přizpůsobit svou hru dětem. Hrozí - srážka s dítětem, naběhnutí dítěte do zbraně dospělého ....atd. 

V aréně jsou různé výšky podlah řešené většinou pozvolnými náběhy. Počítejte s tím - pozor na pocit šlápnutí do prázdna :-)

Upozornění na nejčastější zranění, úrazy či škody v aréně
Buďte opatrní, pokud budete pozorní a dodržovat herní i bezpečnostní pravidla je aréna bezpečná a vše níže se vám vyhne:
Srážky různého typu - stěny, sloupy, rohy, překážky, ostaní hráči, naběhnutí na zbraň...
Boule, odřeniny, naražený nos, v horších případech pak rozseknuté obočí či ret...
Zachycení oblečení o překážky - hrozí poničení 
Odření hodinek, či přetržení šperků, rozšlápnutí telefonu, rozbití brýlí....
Pády, zakopnutí, podvrknutý kotník...

 

Manipulace s výzbrojí:
Pokud Vám během hry přestane střílet či svítit zbraň, přijďte to nahlásit obsluze. když to bude možné, zbraň vymění a vy svou hru dohrajete. V případě že nebude možné výměnu provést, hru bohužel nelze dohrát a nebude vám počítána (pokud jste si zbraň neponičili sami nevhodnou manipulací viz. odstavec níže). Omlouváme se za tuto nepříjemnost, ale je to jen elekronika a když si rozmyslí že nehraje, potřebujeme víc času a našeho technika, aby jí přesvědčil k poslušnosti :-).
Při nahlášení nefunkčnosti výzbroje až po odehrané hře, není možné vyžadovat 100% slevu na tuto hru.

Prosíme hráče aby na zbraň vždy dávali pozor. Zbraň odepínejte z vesty až po úplném oblečení a zapnutí výzbroje těsně přede hrou a ihned po ukončení hry ji připněte zase zpět na vestu. Snažte se o to, aby vám zbraň neupadla či jste s ní nebouchli např. o překážku. 
Pokud už se stane že upadne na zem, prosím nezvedejte ji tažením za kabel, ale ohněte se pro ní. 
Ve zbrani je elektronika, která se při úderu, pádu může uvolnit - poničit, což je právě důvod, kdy vám ve hře zbraň švindluje či nefunguje. 
Vše je sice opravitelné, ale většinou ne hned. Prosím vždy nahlašte pokud vesta či zbraň nefunguje jak má či máte pocit, že takto nefunguje - obsluha výzbroj prověří. Děkujeme za pochopení.

 

Hra a její možnosti:
Standardní délka hry: 15 minut
.

Na hru je nutné dostavit se 15 min. předem.
(Při pozdním příchodu jsme nuceni zkrátit vaši hru o čas zpoždění, nebo vpustit další skupinu. Zkrácení nemá vliv na cenu hry!!)

Zrušení rezervace: Nelze-li ze strany hráče dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit den před stanoveným termínem, nejpozději ale 3 hodiny před začátkem hry. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto hráče další rezervace a u hráče s členstvím mu neodehranou hru počítat, jako by odehraná byla. Hra je možná zrušit kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který vám přišel při rezervaci či telefonicky 776606631.


Časová rezervace na hru, kterou jste si udělali je orientační - prosím počítejte s tím. My sice potřebuje, aby jste vy přišli včas a s předstihem, ale někdy se nepovede přesný čas začátku hry úplně dodoržet. K tomuto může dojít z různých důvodů  např. malé děti potřebují víc času na přípravu, přijde větší skupina než byla hlášená, selže technika....). Věříme, že jste se přišli bavit a tato skutečnost vám náladu nezkazí. Příště může být zdržení třeba kůli vaší skupině. Děkujem za pochopení :-).

Maximální počet hráčů: 10.

Herní varianty: Deathmatch X Team Deathmatch
.

Pody (miny): interaktvní zařízení, které vás můžou při hře zastřelit či přidělit jednu z výhod (špión, samopal, neviditelnost, štít).

Laserové brány: Laserová mříž která se v průběhu hry aktivuje a deaktivuje. Uzavírá prostor, lze ji ovládat výstřelem.
Proběhnutí zavřenou mříží ubírá body a způsobí hráči herní smrt 5 vteřin.

Hudební módy: možnost nastavení různých hudebních módů, vč. možnosti hraní na vlastní hudbu.

Světlo, tma: možnost nastavení různé intenzity osvětlení vč. možnosti hraní hororového módu při tmě (nevhodné pro začátečníky)

Hru je možno po dobu trvání přenášet kamerou na monitor v kavárně.
Aréna je po celou dobu monitoróvána kamerovým sytémem se záznamem.

Za předměty odložené v neuzamčené skříňce či jiných prostorách neručíme.

Za zničení oblečení, cenností aj. při hře neneseme žádnou odpovědnost.

Facebook - Aréna Facebook - CaféBar