PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – kroužky 2015/2016
Termín a čas:
Kroužky 2015/2016
:
:
:
:
:

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použítv případě potřeby
:
:

:
občanské sdružení sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cena za školní pololetí:  členská: 1.800Kč 
:
Při platbě na účet číslo 293482719 / 0300 (ČSOB) uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz.

Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.


print Tisk