PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – Kroužek

Termín kroužku:

* :

* :

:
* :

* :
* Adresa trvalého pobytu:
:

:

:

:
Kontakt na dítě:
:

:

* :


Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
:

* :

* :
* :

* :
:

* povinné pole

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) pro účely propagace činnosti spolku

Cena kroužku na školní pololetí:   2 700Kč. Splatnost pro první pololetí do konce Září, pro druhé pololetí do konce Ledna.
:
Při platbě na účet číslo 293482719 / 0300 (ČSOB) uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji.
Platbu lze provést i v hotovosti v "Laser aréně Písek".
V ceně jsou hry, program, pololetní členství, pojištění, mzdy, klubové tričko (1x za rok), pití.

Dítě si může v případě nemoci nahradit tento den v jiném kroužkovém dni, avšak pouze u včas omluvených absencí (tj. do začátku kroužku na našem klubovém fb, sms, mailem či telefonicky). Pokud na kroužek nepřijde a není omluven, tento den mu propadá a nelze náhradu udělat. Náhrady je nutno vybrat vždy v pololetí v kterém vznikly (možno převést hru např. i na sourozence). www.facebook.com , www.lasergameclub.cz.

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz. Klub ani její vedoucí nezodpovídají za ztrátu či poničení věcí, elektroniky dítěte. Nedávejte dětem na kroužek žádné cennosti a poučte je, aby si dávali pozor na věci které si přinesou, včetně věcí elektronických.


Dodržujeme pravidla a nařízení EU o GDPR, které od 25/5 2018 vchází v platnost a týká se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.




Přesné znění pravidel, bezpečnostních, herních i provozních podmínek a souhlasů naleznete na stránkách klubu v sekci dokumenty

Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.


print Tisk