Rychlá rezervace

PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – Příměstský tábor

Název příměstského tábora, termín a čas:
Příběh prstenu, Příběh prstenu 13+
Čas konání: denně od 8:00 – 16:30 hodin
* :

* :

:
* :

* :
* Adresa trvalého pobytu:
:

:

:

:
Kontakt na dítě:
:

:
* :
* :
:

Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby
:

* :

* :
* :

* :
:

* povinné pole

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) pro účely propagace činnosti spolku

V den nástupu dítěte na volnočasovou aktivitu odevzdejte prosím následující dokumentaci!:

  • kopii průkazky zdravotní pojišťovny
  • List účastníka s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti, odchodu dítěte a dalších upozornění

Pokud používáte Facebook, připojte se prosím do naší táborové skupiny pro rychlejší komunikaci i získávání informací.

Cena tábora za týden:
Příběh prstenu - bez ročního členství: 3.500Kč / člen: 3.200 Kč
Příběh prstenu 13+ - bez ročního členství: 3.700Kč / člen: 3.400 Kč

Informační schůzka pro rodiče bude 30.5.2024 od 18:00 hodin v "Laser aréně Písek".
: (preferujeme na účet)

Úhradu proveďte nejpozději do 1.5.2024
Při platbě na účet číslo 293482719 / 0300 (ČSOB) použijte variabilní symbol, který vám přijde v potvrzovacím emailu (nebo celý datum narození dítěte). Do poznámky prosím uveďte i jméno dítěte (dle přihlášky), pro lepší kontrolu.
Platbu lze provést i v hotovosti v "Laser aréně Písek".
V ceně jsou náklady na materiál, hry, administrace, pojištění, program, výlet, tričko, mzdy, jídlo a pití.

Dítě se zaplacenou přihláškou má místo na táboře plně rezervované. Nelze vymáhat umístění dítěte na táboře jen při podání přihlášky bez úhrady. Podmínky pro storno platby za tábor jsou uvedeny na www.lasergameclub.cz.

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz.


Dodržujeme pravidla a nařízení EU o GDPR, které od 25/5 2018 vchází v platnost a týká se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.


Odesláním přihlášky beru na vědomí a prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.

Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.

Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provozními, bezpečnostními i herními podmínkami a táborovými pravidly se kterými souhlasíme.

Přesné znění pravidel, bezpečnostních, herních i provozních podmínek a souhlasů naleznete na stránkách klubu v sekci dokumenty

Odesláním přihlášky závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.


Facebook - Aréna Facebook - CaféBar